Close

JMV Toppers Of 10th & 12th

JMV Toppers of 10th & 12th

 
KASHISH SRIVASTAVA
97%
AKANSHA RANA
96.6%
SHREYA
96.2%
RASHI CHOUDHARY
94.6%
ADITYA GOYAL
93.8%
NANDINI SHARMA
93.6%
DIVIJ SAINI
93.6%
SHUBHAM
93.4%
BHAVIK
93.4%
ANSH RANA
93.2%
NIHARIKA
93%
RAUNAK RATHEE
92.8%
RITIKA
92.4%
ASHISH
90.4%
SARTHAK BHATI
90.2%