JMV Toppers of 10th & 12th

JBM

ATISHAY JAIN

Percentage 94.8%
JBM

KHIYATI SHARMA

Percentage 94.4%
JBM

ANUSHKA GUPTA

Percentage 93.8%
JBM

VISHESH CHAUHAN

Percentage 92.4%
JBM

AMRIT SAINI

Percentage 91.8%
JBM

HARDIK SINGHAL

Percentage 91.6%
JBM

JAHANAVI

Percentage 90.6%
JBM

HARSHIKA SAINI

Percentage 90.0%

JBM

HARSH

Marks 98
MATHEMATICS
JBM

AMRIT SAINI

Marks 97
SOCIAL SCIENCE
JBM

JAHANAVI

Marks 97
SOCIAL SCIENCE
JBM

KHIYATI SHARMA

Marks 97
SOCIAL SCIENCE
JBM

ATISHAY JAIN

Marks 97
SOCIAL SCIENCE
JBM

PALAK BHARDWAJ

Marks 95
HINDI
JBM

ARYAN GAHLOT

Marks 95
SCIENCE
JBM

ANUSHKA GUPTA

Marks 95
SCIENCE
JBM

PRANAY SHARMA

Marks 95
HINDI
JBM

PULKIT MANGLA

Marks 95
HINDI
JBM

VISHESH CHAUHAN

Marks 95
HINDI
JBM

RIDHIMA JAIN

Marks 95
HINDI
JBM

ADITYA ROHILLA

Marks 95
SCIENCE
JBM

TANVI SAHNI

Marks 93
SANSKRIT

JBM

ARCHITA

Percentage 96.8%
HUMANITIES
JBM

ARYAN SHARMA

Percentage 95.4%
SCIENCE
JBM

PRACHI SAINI

Percentage 95.4%
SCIENCE
JBM

KANISHKA GARG

Percentage 95.2%
COMMERCE
JBM

NISHANT SHARMA

Percentage 95.2%
SCIENCE
JBM

PUNEET KUMAR

Percentage 94.4%
SCIENCE
JBM

NIHARIKA

Percentage 94.0%
SCIENCE
JBM

LAKSHYA

Percentage 93.0%
SCIENCE
JBM

GAURAV CHAUHAN

Percentage 92.6%
COMMERCE
JBM

SHRESHTA RAJPUT

Percentage 92.4%
SCIENCE
JBM

GUNJAN MANGLA

Percentage 92.2%
HUMANITIES
JBM

HARSH

Percentage 91.8%
SCIENCE
JBM

HRITAMBHARA KUMAR

Percentage 91.6%
HUMANITIES
JBM

SHRISHTI MANGLA

Percentage 91.4%
SCIENCE
JBM

MANSI NARWAL

Percentage 91.2%
HUMANITIES
JBM

HARSHITA

Percentage 91.2%
HUMANITIES
JBM

MANNAT

Percentage 90.8%
HUMANITIES
JBM

KHUSHI

Percentage 90.2%
HUMANITIES
JBM

RITIK TANWAR

Percentage 90.0%
COMMERCE