JMV Toppers of 10th & 12th

JBM

SIDDHARTH

Percentage 96
.
JBM

SAKSHAM CHAUHAN

Percentage 95.4
.
JBM

PRIYANSHI CHAUHAN

Percentage 94.6
.
JBM

KRITI

Percentage 94.0
.
JBM

SURYANSH

Percentage 94
.
JBM

ARISHA

Percentage 94
.
JBM

MANSI

Percentage 93.6
.
JBM

ABHISHEK GOYAL

Percentage 93
.
JBM

ABHINAV

Percentage 92.8
.
JBM

DEVANSH MISHRA

Percentage 92.8
.
JBM

BHAVI

Percentage 92.6
.
JBM

KHUSHI SHARMA

Percentage 92.6
.
JBM

SAKSHAM BANSAL

Percentage 92.4
.
JBM

HARSH CHATURVEDI

Percentage 92.2
.
JBM

DIVYA GARG

Percentage 92
.
JBM

LAVISH MANN

Percentage 91.8
.
JBM

DIVYA PANDEY

Percentage 91.8
.
JBM

DIVYA PANDEY

Percentage 91.8
.
JBM

RITIKA KUMARI

Percentage 91.8
.
JBM

SHREYA

Percentage 91.8
.
JBM

SARANSH GUPTA

Percentage 91.2
.
JBM

HARSHITA KAUSHIK

Percentage 91.2
.
JBM

DAKSHITA GARG

Percentage 91.0
.
JBM

PARNEET

Percentage 91
.
JBM

KASHISH KHATRI

Percentage 91
.
JBM

SIDDHARTH

Percentage 90.8
.
JBM

SWASTIK RANA

Percentage 90.4
.
JBM

LAXITA

Percentage 90.4
.
JBM

AVNI KHAPRA

Percentage 90.2
.

JBM

SAKSHAM BANSAL

MATHEMATICS
JBM

LAVISH MANN

SCIENCE
JBM

PRIYANSHI CHAUHAN

SCIENCE
JBM

SIDDHARTH

SCIENCE/ ENGLISH
JBM

AVNI KHAPRA

ENGLISH
JBM

DEVANSH MISHRA

ENGLISH
JBM

SAKSHAM CHAUHAN

HINDI
JBM

DEVANSH RAJPUT

SOCIAL SCIENCE
JBM

HARSH CHATURVEDI

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
JBM

ARISHA

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
JBM

SURYANSH

SANSKRIT
JBM

SHREYA GARG

SANSKRIT

JBM

KESHAV SHARMA

Percentage 94.4
.

JBM

RADHIKA GUPTA

PHYSICAL EDUCATION, PAINTING
JBM

ADITYA RANA

COMPUTER SCIENCE
JBM

PRACHI MANN

COMPUTER SCIENCE
JBM

GOVIND YADAV

ECONOMICS
JBM

DHRUV DAKSH

I.P.
JBM

MANISH

I.P.
JBM

PARTH GARG

MATHEMATICS
JBM

RADHIKA GUPTA

ENGLISH, HISTORY
JBM

KHUSHI

ACCOUNTANCY
JBM

YASH KUMAR JHA

PHYSICS, CHEMISTRY
JBM

ANSH TOMAR

BUSINESS STUDIES
JBM

TANNU

BIOLOGY
JBM

PRACHI MANN

CHEMISTRY
JBM

PARTH GARG

PHYSICS, CHEMISTRY
JBM

PARI CHAUHAN

HINDI
JBM

SOUMYA

HINDI
JBM

HARSHIT RANA

ARTIFICIAL INTELLIGENCE